Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.12.2017.15.00.02_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-12-21 15:00:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.12.2017.15.00.02_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-21 15:00:02 31 razy
2 21.12.2017.15.00.08_kosztorys_slepy.xls Po terminie otwarcia ofert 2017-12-21 15:00:08 40 razy
3 21.12.2017.15.23.00_specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-21 15:23:00 19 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.12.2017.11.21.58_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-12-28 11:21:58
Informacja z otwarcia ofert
1 08.01.2018.14.29.04_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-01-08 14:29:04