GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.11.2017.13.23.17_Ogloszenie.pdf 2017-11-28 13:23:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.11.2017.13.23.17_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-28 13:23:17 36 razy
2 28.11.2017.13.23.35_zalacznik_nr_7_do_SIWZ.rtf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-28 13:23:35 27 razy
Wynik postępowania
1 17.01.2018.10.32.09_zawiadomienie.jpg 2018-01-17 10:32:09
Udzielenie zamówienia
1 06.03.2018.15.45.27_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2018-03-06 15:45:27
Informacja z otwarcia ofert
1 17.01.2018.10.18.13_Informacja_zakup_energii.pdf 2018-01-17 10:18:13