OPS.331.12.2017 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2018 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.11.2017.13.20.31_ogloszenie.pdf 2017-11-03 13:20:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.11.2017.13.20.31_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-03 13:20:31 24 razy
Wynik postępowania
1 16.11.2017.15.25.40_Informacja.pdf 2017-11-16 15:25:40
2 22.11.2017.12.57.17_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2017-11-22 12:57:17