Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.10.2017.14.34.35_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-10-17 14:34:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.10.2017.14.34.35_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-17 14:34:35 31 razy
Wynik postępowania
1 06.11.2017.15.39.53_wynik_postepowania.pdf 2017-11-06 15:39:54