GKMiOŚ.271.7.3.2017.AL Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.09.2017.13.14.15_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-09-21 13:14:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.09.2017.13.14.15_SIWZ_+zaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-21 13:14:15 18 razy
2 21.09.2017.13.14.26_NOWOGARD_-_A_EROMSKIEGO_PFU_-zaA_._9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-21 13:14:26 24 razy
Wynik postępowania
1 19.10.2017.15.41.20_Scan0093.pdf 2017-10-19 15:41:20
Udzielenie zamówienia
1 07.03.2018.13.32.46_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2018-03-07 13:32:46