Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.09.2017.15.45.29_OGA_OSZENIE.pdf 2017-09-18 15:45:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.09.2017.15.45.29_SIWZ_KILIA_SKIEGO.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:45:29 13 razy
2 18.09.2017.15.45.46_plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:45:46 9 razy
3 18.09.2017.15.45.53_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:45:53 22 razy
4 18.09.2017.15.46.02_rys._nr_1_-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:02 12 razy
5 18.09.2017.15.46.08_rys._nr_2_-_profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:08 7 razy
6 18.09.2017.15.46.15_rys._nr_3_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:15 8 razy
7 18.09.2017.15.46.22_rys._nr_3.1_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:22 12 razy
8 18.09.2017.15.46.28_rys._nr_3.2_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:28 10 razy
9 18.09.2017.15.46.36_rys._nr_4_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:36 10 razy
10 18.09.2017.15.46.44_SzczegA_A_owe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:44 12 razy
11 18.09.2017.15.46.50_tabela_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-18 15:46:50 8 razy
Wynik postępowania
1 26.10.2017.15.41.42_UNIEWAA_NIENIE.pdf 2017-10-26 15:41:42