Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.09.2017.09.19.48_OgA_oszenie_Zaciszna_3.doc 2017-09-08 09:19:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.09.2017.09.19.48_SIWZ_Zaciszna_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:19:48 38 razy
2 08.09.2017.09.20.34_Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:20:34 14 razy
3 08.09.2017.09.20.42_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:20:42 16 razy
4 08.09.2017.09.20.52_rys_nr_0_Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:20:52 16 razy
5 08.09.2017.09.21.04_rys_nr_1_Plan_zagospodatowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:21:04 19 razy
6 08.09.2017.09.21.41_rys_nr_3_Profil_podA_uA_ny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:21:41 12 razy
7 08.09.2017.09.22.01_rys_nr_3_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 09:22:01 16 razy