IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.08.2017.13.25.20_Ogloszenie_OWZ_bip.pdf 2017-08-28 13:25:20
2 07.09.2017.15.18.45_OgA_oszenie_OWZ_zmiana.pdf 2017-09-07 15:18:45
3 08.09.2017.15.55.04_OWZ_zmiana_II.pdf 2017-09-08 15:55:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.08.2017.13.25.20_SIWZ_25.08.2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 64 razy
2 7_przedmiar_sanitarny_nowogard_etap_i..pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 34 razy
3 decyzja_134_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 22 razy
4 9_przedmiar_wojcieszyn_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 21 razy
5 8_przedmiar_sanitarny_nowogard_etap_ii_z_ogrodzeniem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 27 razy
6 4_dokumentacja_geologia.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 27 razy
7 5_siwz_sanitarna.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 29 razy
8 1_dokumentacja_siec-wod_kan-sanitarne.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 44 razy
9 6_siwz_elektryczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 24 razy
10 decyzja_387_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 18 razy
11 2_dokumentacja__instalcja-elektryczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 29 razy
12 3_dokumentacja_zjazd.rar Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 21 razy
13 uzupeklnienie_do_projektu_branzy_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:25:20 21 razy
14 28.08.2017.13.26.54_Formularze_1_do_8_wersja_edytowalna.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-08-28 13:26:54 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 08.09.2017.15.54.28_Wyjasnienia_i_modyfikacja_1_271_2_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-09-08 15:54:28
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 08.09.2017.15.54.28_OWZ_zmiana_II.pdf 2017-09-08 15:54:28
2 08.09.2017.15.58.05_Wyjasnienia_i_modyfikacja_1_271_2_2017.pdf 2017-09-08 15:58:05
Wynik postępowania
1 04.10.2017.14.51.51_Informacja_o_wyborze.PDF 2017-10-04 14:51:52
Udzielenie zamówienia
1 26.10.2017.12.33.53_OZU_wod_kan_bip.pdf 2017-10-26 12:33:53
2 27.10.2017.13.17.33_OZU_zmiana_bip.pdf 2017-10-27 13:17:33
Informacja z otwarcia ofert
1 26.09.2017.11.23.19_Informacja_art_86_pzp.pdf 2017-09-26 11:23:19