Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_zwierzeta_opieka.pdf 2006-08-10 21:26:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_zwierzeta_opieka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-10 21:26:13 109 razy
Udzielenie zamówienia
1 og_oszenie_o_przetargu_zwierzeta_opieka.pdf 2006-09-11 11:38:14
2 ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf 2006-09-12 09:37:15