Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.08.2017.15.10.08_ogloszenie.pdf 2017-08-17 15:10:08
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.08.2017.15.10.08_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-17 15:10:08 36 razy
2 17.08.2017.15.10.18_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-17 15:10:18 32 razy
Wynik postępowania
1 07.09.2017.09.47.27_uniewaznienie.pdf 2017-09-07 09:47:27