Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.08.2017.15.03.30_OGLOSZENIE.pdf 2017-08-11 15:03:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.08.2017.15.03.30_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:03:30 23 razy
2 11.08.2017.15.03.41_2_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:03:41 18 razy
3 11.08.2017.15.03.49_2_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:03:49 17 razy
4 11.08.2017.15.03.56_2_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:03:56 16 razy
5 11.08.2017.15.04.06_2_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:06 16 razy
6 11.08.2017.15.04.15_2_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:15 16 razy
7 11.08.2017.15.04.22_2_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:22 15 razy
8 11.08.2017.15.04.29_2_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:29 15 razy
9 11.08.2017.15.04.43_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:43 16 razy
10 11.08.2017.15.04.50_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:50 16 razy
11 11.08.2017.15.04.56_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:04:56 15 razy
12 11.08.2017.15.05.03_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:05:03 18 razy
13 11.08.2017.15.05.24_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:05:24 20 razy
14 11.08.2017.15.05.39_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:05:39 20 razy
15 11.08.2017.15.05.45_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:05:45 38 razy
16 11.08.2017.15.05.57_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:05:57 16 razy
Wynik postępowania
1 21.09.2017.13.13.16_WYNIK_POSTA_POWANIA.pdf 2017-09-21 13:13:16
Udzielenie zamówienia
1 21.09.2017.13.13.16_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.pdf 2017-09-21 13:13:16