Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.08.2017.15.00.02_OGLOSZENIE.pdf 2017-08-11 15:00:02
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.08.2017.15.00.02_opis_techniczny_Kilinskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:00:02 26 razy
2 11.08.2017.15.00.18_plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:00:18 24 razy
3 11.08.2017.15.00.31_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:00:31 23 razy
4 11.08.2017.15.00.49_rys._nr_1_-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:00:49 24 razy
5 11.08.2017.15.00.56_rys._nr_2_-_profil_podluzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:00:56 17 razy
6 11.08.2017.15.01.04_rys._nr_3_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:04 57 razy
7 11.08.2017.15.01.12_rys._nr_3.1_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:12 21 razy
8 11.08.2017.15.01.19_rys._nr_3.2_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:19 17 razy
9 11.08.2017.15.01.28_rys._nr_4_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:28 18 razy
10 11.08.2017.15.01.37_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:37 22 razy
11 11.08.2017.15.01.45_Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:45 22 razy
12 11.08.2017.15.01.53_tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-11 15:01:53 17 razy
Wynik postępowania
1 04.09.2017.11.02.24_UNIEWAZNIENIE.pdf 2017-09-04 11:02:24