Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.08.2017.15.33.32_ogloszenie.doc 2017-08-10 15:33:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.08.2017.15.33.32_Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:33:32 26 razy
2 10.08.2017.15.34.01_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:34:01 30 razy
3 10.08.2017.15.34.08_rys_nr_3_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:34:08 27 razy
4 10.08.2017.15.35.18_rys_nr_2_Profil_podluzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:35:18 29 razy
5 10.08.2017.15.34.27_rys_nr_1_Plan_zagospodatowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:34:27 34 razy
6 10.08.2017.15.34.37_rys_nr_0_Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:34:37 30 razy
7 10.08.2017.15.35.35_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:35:35 33 razy
8 10.08.2017.15.35.44_Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-10 15:35:44 28 razy
Wynik postępowania
1 14.09.2017.14.46.57_UNIEWAA_NIENIE_POSTA_POWANIA.pdf 2017-09-14 14:46:57