Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.08.2017.09.57.50_SWIERCZEWO_OGLOSZENIE.pdf 2017-08-04 09:57:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swierczewo_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 66 razy
2 swierczewo_projekt_budowlano-wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 64 razy
3 swierczewo_zalaczniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 69 razy
4 swierczewo_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 67 razy
5 swierczewo_sst.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 62 razy
6 swierczewo_zgloszenie_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-08-04 09:58:12 66 razy
Wynik postępowania
1 09.10.2017.13.22.02_WYNIK_POSTA_POWANIA.pdf 2017-10-09 13:22:02
Udzielenie zamówienia
1 09.10.2017.13.22.02_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.pdf 2017-10-09 13:22:02