Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.07.2017.16.01.39_ogloszenie.doc 2017-07-19 16:01:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.07.2017.16.01.39_Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:01:39 78 razy
2 19.07.2017.16.01.45_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:01:45 83 razy
3 19.07.2017.16.01.54_rys_nr_0_Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:01:54 73 razy
4 19.07.2017.16.02.05_rys_nr_1_Plan_zagospodatowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:02:05 79 razy
5 19.07.2017.16.04.37_rys_nr_3_Profil_podluzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:04:37 71 razy
6 19.07.2017.16.02.20_rys_nr_3_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:02:20 75 razy
7 19.07.2017.16.03.13_SIWZ_Zaciszna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:03:13 76 razy
8 19.07.2017.16.03.30_Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 16:03:30 72 razy
Wynik postępowania
1 04.08.2017.10.02.50_UNIEWAZNIENIE.doc 2017-08-04 10:02:51