Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.07.2017.13.23.44_ogA_oszenie.doc 2017-07-19 13:23:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.07.2017.13.23.44_43_Rys_Projekt_zagosp_terenu_architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:23:44 83 razy
2 19.07.2017.13.23.54_77-82_Opis_techniczny_Drogi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:23:54 81 razy
3 19.07.2017.13.24.00_84_Rys_Profile.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:24:00 82 razy
4 19.07.2017.13.24.25_plan_sytuacyjny_zakres_przebudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:24:25 91 razy
5 19.07.2017.13.24.35_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:24:35 85 razy
6 19.07.2017.13.24.41_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:24:41 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.07.2017.13.24.06_85_Rys_Przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-19 13:24:06
Wynik postępowania
1 08.08.2017.15.11.45_UNIEWAZNIENIE.doc 2017-08-08 15:11:45