Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.07.2017.12.09.39_OGA_OSZENIE.pdf 2017-07-06 12:09:39
2 18.07.2017.07.45.58_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_2.pdf 2017-07-18 07:45:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.07.2017.12.09.39_SIWZ_A_WIERCZEWO.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-06 12:09:39 164 razy
2 06.07.2017.12.12.14_A_WIERCZEWO_-_PROJEKT_BUDOWLANO-WYKONAWCZY.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-06 12:12:14 164 razy
3 06.07.2017.12.15.26_A_WIERCZEWO_-_PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-06 12:15:26 171 razy
4 06.07.2017.12.15.46_A_WIERCZEWO_-_SST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-06 12:15:46 162 razy
5 14.07.2017.16.35.25_ZAA_A_CZNIK_NR_1_-_po_zmianach.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-07-14 16:35:25 52 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.07.2017.14.52.59_OGA_OSZENIE_O_ZMIANIE_OGA_OSZENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-13 14:52:59
2 13.07.2017.14.52.52_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-13 14:52:52
3 13.07.2017.14.53.13_ZMIANA_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-13 14:53:13
4 13.07.2017.14.53.23_ZGA_OSZENIE_ROBA_T.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-13 14:53:23
5 18.07.2017.07.45.23_ZMIANA_SWIZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-07-18 07:45:23
Wynik postępowania
1 01.08.2017.13.20.28_UNIEWAA_NIENIE.pdf 2017-08-01 13:20:28