Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.05.2017.15.19.22_ogloszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-05-15 15:19:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.05.2017.15.19.22_siwz_zalaczniki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-15 15:19:22 103 razy
Udzielenie zamówienia
1 10.07.2017.14.43.28_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-07-10 14:43:28
Informacja z otwarcia ofert
1 03.07.2017.15.40.48_zawiadomienie.pdf 2017-07-03 15:40:48