Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.04.2017.14.27.57_ogA_oszenie_o_przetargu_2.doc 2017-04-28 14:27:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.04.2017.14.27.57_SIWZ_deszczowka_S23_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:27:57 167 razy
2 28.04.2017.14.28.13_Opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:28:13 170 razy
3 28.04.2017.14.28.20_Plan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:28:20 167 razy
4 28.04.2017.14.28.29_przedmiar_s.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:28:29 152 razy
5 28.04.2017.14.29.01_Separator_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:29:01 161 razy
6 28.04.2017.14.29.09_Separator_B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-28 14:29:09 157 razy
Wynik postępowania
1 12.06.2017.09.23.15_informacja_o_wyborze.pdf 2017-06-12 09:23:15
Udzielenie zamówienia
1 28.06.2017.10.07.17_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2017-06-28 10:07:17