Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.04.2017.15.19.43_ogA_oszenie__przetargu.doc 2017-04-11 15:19:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2017.15.19.43_Opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:19:43 108 razy
2 11.04.2017.15.19.52_Plan.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:19:52 105 razy
3 11.04.2017.15.20.05_przedmiar_s.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:20:05 107 razy
4 11.04.2017.15.20.12_Separator_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:20:12 101 razy
5 11.04.2017.15.20.18_Separator_B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:20:18 101 razy
6 11.04.2017.15.20.26_SIWZ_deszczowka_S23.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-04-11 15:20:26 107 razy
Wynik postępowania
1 05.05.2017.10.05.42_uniewaA_nienie.doc 2017-05-05 10:05:42