Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard-II postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.03.2017.08.15.38_ogA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2017-03-09 08:15:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.03.2017.08.15.38_siwz+zaA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-09 08:15:38 137 razy
Wynik postępowania
1 28.03.2017.07.43.17_uniewaznienie.PDF 2017-03-28 07:43:17