UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.03.2017.16.17.45_OgA_oszenie_2.doc 2017-03-01 16:17:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.03.2017.16.17.45_SIWZ_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-01 16:17:45 135 razy
Wynik postępowania
1 22.03.2017.15.15.26_wszyscy_oferenci.pdf 2017-03-22 15:15:26
Udzielenie zamówienia
1 10.04.2017.16.28.39_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2017-04-10 16:28:39