UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.02.2017.16.45.43_ogA_oszenie_przetargu.doc 2017-02-06 16:45:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.02.2017.16.45.43_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-06 16:45:43 153 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.02.2017.14.49.48_zmiana_ogloszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-14 14:49:48
2 14.02.2017.14.49.54_zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-14 14:49:54
Wynik postępowania
1 24.02.2017.16.20.50_uniewaznienie.pdf 2017-02-24 16:20:50