Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.01.2017.08.37.05_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-01-13 08:37:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.01.2017.08.37.05_Kosztory_A_lepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-13 08:37:05 149 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.01.2017.08.37.05_siwz+zal.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-01-13 08:37:05
Wynik postępowania
1 22.02.2017.15.44.52_Scan0007.pdf 2017-02-22 15:44:52