KOMUNIKACJA MIEJSKA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.11.2016.11.09.17_OGA_OSZENIE.doc 2016-11-14 11:09:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.11.2016.11.09.17_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 11:09:17 76 razy
2 14.11.2016.11.09.26_ZaA_A_cznik_nr_7_-_RozkA_ad_jazdy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 11:09:26 64 razy
3 14.11.2016.11.09.33_ZaA_A_cznik_nr_8_-_UchwaA_a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 11:09:33 54 razy
Wynik postępowania
1 02.12.2016.15.11.44_uniewaznienie.pdf 2016-12-02 15:11:44