Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów zamawiającego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.07.2016.07.49.42_notice.pdf 2016-07-15 07:49:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2016.07.49.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:49:42 257 razy
2 15.07.2016.07.49.51_zaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:49:51 239 razy
3 15.07.2016.07.49.59_zaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_-_formularz_cenowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:49:59 254 razy
4 15.07.2016.07.50.13_zaA_A_czniki_nr_3_i_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:50:13 228 razy
5 15.07.2016.07.50.19_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:50:19 223 razy
6 15.07.2016.07.50.25_zaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:50:25 234 razy
7 15.07.2016.07.50.31_zaA_A_cznik_nr_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:50:31 245 razy
8 15.07.2016.07.50.37_zalacznik_nr_8_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 07:50:37 219 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.08.2016.08.17.22_odpowiedzi_na_zapytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-08-09 08:17:22
Wynik postępowania
1 31.08.2016.16.25.22_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2016-08-31 16:25:22