Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - II przetarg

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 utrzymanie_drog_II_przetarg_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-09-10 11:33:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 utrzymanie_drog_II_przetarg_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:33:52 65 razy
2 utrzymanie_drog_przedmiar_remont_czastkowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:34:11 66 razy
3 utrzymanie_drog_przedmiar_roboty_utrzymaniowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:34:25 62 razy
4 utrzymanie_drog_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:34:59 53 razy
5 utrzymanie_drog_specyfikacje_techniczne_str._tytul..pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:35:11 78 razy
6 utrzymanie_drog_formularz_do_sprawdzenia_ceny.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-09-10 11:35:24 159 razy
Wynik postępowania
1 utrzymanie_drog_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2007-10-03 14:49:48
2 Og_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia_utrzymanie_drog.doc 2007-11-19 12:18:31