W formule zaprojektuj i wybuduj realizacji zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo II postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.07.2016.12.20.54_OgA_oszenie_UZP_na_BIP-_Przebudowa_drogi_w_miejscowosci_Olchowo_II_postepowanie.pdf 2016-07-12 12:20:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.07.2016.12.20.54_SIWZ_Przedbudowa_drogi__w__m_Olchowo_II12.07.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:20:54 124 razy
2 12.07.2016.12.21.09_PFU_Przebudowa_drogi_w_miejscowosci_Olchowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:21:09 81 razy
3 12.07.2016.12.21.25_zalacznik__nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:21:25 82 razy
4 12.07.2016.12.21.38_zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:21:38 76 razy
5 12.07.2016.12.22.04_zaLacznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:22:04 76 razy
6 12.07.2016.12.23.02_Zalaczniki_w_formie_edytowalnej_IiR.271.7.2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-12 12:23:02 77 razy
Wynik postępowania
1 09.08.2016.12.54.07_Informacja_o_wyborze_oferty_przebudowa_drogi_w_miejscowoA_ci_Olchowo_II_postA_powanie_BIP.pdf 2016-08-09 12:54:07
Udzielenie zamówienia
1 17.08.2016.15.12.00_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Przebudowa_drogi_w_miejscowosci_Olchowo_BIP.pdf 2016-08-17 15:12:00