Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie na lata 2016 - 2017

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.07.2016.10.32.22_ogloszenie.pdf 2016-07-11 10:32:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.07.2016.10.32.22_SIWZ_-_29.06.2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:32:22 81 razy
2 11.07.2016.10.34.31_zalaacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:34:31 63 razy
3 11.07.2016.10.34.37_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:34:37 65 razy
4 11.07.2016.10.35.06_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:35:06 60 razy
5 11.07.2016.10.35.14_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:35:14 66 razy
6 11.07.2016.10.35.20_zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:35:20 59 razy
7 11.07.2016.10.35.52_zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:35:52 60 razy
8 11.07.2016.10.35.59_zalacznik_nr_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:35:59 59 razy
9 11.07.2016.10.37.33_zaA_A_cznik_nr_8_-_umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-11 10:37:33 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.07.2016.14.30.55_modyfikacja_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-18 14:30:55
2 18.07.2016.14.32.35_zalaacznik_nr_1_formularz_ofertowy_poprawiony.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-18 14:32:35
3 19.07.2016.12.27.05_wyjasnienia_2016_07_19.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-19 12:27:05
4 20.07.2016.12.21.54_wyjasnienie_20_07_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-20 12:21:54
5 21.07.2016.07.49.34_wyjasnienie_21_07_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-21 07:49:34
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 18.07.2016.14.30.55_zmiana_terminu.doc 2016-07-18 14:30:55
Wynik postępowania
1 28.07.2016.11.02.51_DOC160728-001.pdf 2016-07-28 11:02:51
Udzielenie zamówienia
1 31.08.2016.12.32.38_udzielenie_zmowienia.pdf 2016-08-31 12:32:38