Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.06.2016.10.02.41_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_dobudowa_sali_lekcyjnej_III_Postepowanie_17.06.2016.pdf 2016-06-17 10:02:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.06.2016.10.02.41_SIWZ__17.06.2016_Dobudowa_sali_przy_SP__w_Dlugolece_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:02:41 84 razy
2 decyzja_pozwolenia_na_budowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:02:41 108 razy
3 dokumentacja_dobudowa_sali_lekcyjnej_w_szkole_podstawowej_w_dlugolece.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:02:41 71 razy
4 decyzja_na_wycinke_drzew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:02:41 84 razy
5 17.06.2016.10.03.30_Dobudowa_sali_lekcyjnej_w_SP_Dlugolece_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:03:30 79 razy
6 17.06.2016.10.04.24_Zalaczniki_w_formie_edytowalnej_IiR.271.6.2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-17 10:04:24 76 razy
Wynik postępowania
1 12.08.2016.12.51.28_Informacja_o_wyborze_oferty_dobudowa_sali_Szkola_Podstawowa_Dlugoleka_III__postepowanie_BIP.pdf 2016-08-12 12:51:28
Udzielenie zamówienia
1 02.09.2016.15.29.25_Ogloszenie_o_UZP_Dobudowa_sali_lekcyjnej_w_Dlugolece_-_BIP.pdf 2016-09-02 15:29:25