W formule zaprojektuj i wybuduj realizacji zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.06.2016.12.48.19_OgA_oszenie_BIP.pdf 2016-06-13 12:48:19
2 23.06.2016.15.00.20_OgA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia_nr_101681-2016.pdf 2016-06-23 15:00:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.06.2016.12.48.19_SIWZ_Przedbudowa_drogi__w__m_Olchowo_13.06.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:48:19 142 razy
2 13.06.2016.12.48.41_PFU_Przebudowa_drogi_w_miejscowosci_Olchowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:48:41 164 razy
3 13.06.2016.12.48.58_zalacznik__nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:48:58 107 razy
4 13.06.2016.12.49.09_zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:49:09 114 razy
5 13.06.2016.12.49.24_zaLacznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:49:24 157 razy
6 13.06.2016.12.49.37_Zalaczniki_w_formie_edytowalnej_IiR.271.5.2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-06-13 12:49:37 111 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.06.2016.10.39.49_Wyjasnieniania_do_SIWZ_IiR.271.5.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-24 10:39:49
Wynik postępowania
1 12.07.2016.10.27.21_zawiadomienie_o_uniewaznieniu__Przebudowa_drogi_w_miejscowosci_Olchowo.pdf 2016-07-12 10:27:21