Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.05.2016.15.48.07_ogloszenie.pdf 2016-05-18 15:48:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.05.2016.15.48.07_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-05-18 15:48:07 357 razy
2 18.05.2016.15.48.14_Zalacznik_nr_1.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-05-18 15:48:14 305 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.06.2016.14.07.46_odpowiedzi_na_zapytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-06-06 14:07:46
Wynik postępowania
1 29.06.2016.13.26.16_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-06-29 13:26:16
Udzielenie zamówienia
1 01.07.2016.09.19.32_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2016-07-01 09:19:32