Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2016.15.06.37_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-04-13 15:06:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.04.2016.15.06.37_1_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:06:37 99 razy
2 13.04.2016.15.06.44_2_zalacznik_nr_1_formularz_oferty_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:06:44 65 razy
3 13.04.2016.15.07.22_4_zalacznik_nr_3_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:22 66 razy
4 13.04.2016.15.07.08_3_zalacznik_nr_2_pelnomocnictwo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:08 69 razy
5 13.04.2016.15.07.29_5_zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:29 66 razy
6 13.04.2016.15.07.37_6_zalacznik_nr_4a_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:37 69 razy
7 13.04.2016.15.07.49_7_zalacznik_nr_4b_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:49 72 razy
8 13.04.2016.15.07.56_8_zalacznik_nr_4c_lista_podmiotow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:07:56 71 razy
9 13.04.2016.15.08.03_9_zalacznik_nr_5_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 15:08:03 79 razy
Wynik postępowania
1 16.05.2016.15.44.35_Wybor_wykonawcy.pdf 2016-05-16 15:44:35