Dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Długołęce

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.04.2016.12.43.34_ogA_oszenie_o_zamowienie_UZP.pdf 2016-04-13 12:43:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 sanitarny.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 78 razy
2 elektryczny.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 82 razy
3 decyzja_pozwolenia_na_budowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 82 razy
4 architektura.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 90 razy
5 specyfikacje.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 92 razy
6 konstrukcja.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 81 razy
7 decyzja_na_wycinke_drzew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 87 razy
8 rozbudowa_budynku_szkoly_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:43:34 98 razy
9 13.04.2016.12.44.20_SIWZ_13_04_2016_Dlugoleka_sala_przy_SP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:44:20 93 razy
10 13.04.2016.12.47.39_Zalaczniki_w_formie_edytowalnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-04-13 12:47:39 93 razy
Wynik postępowania
1 10.05.2016.13.31.37_zawiadomienie_o_uniewaznieniu__dobudowa_sali_lekcyjnej_w_SP_w_Dlugolece.pdf 2016-05-10 13:31:37