Ogłoszenie ws przetargu na świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych na rok 2016

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.04.2016.18.18.32_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_usA_ugi_geodezyjne.pdf 2016-04-11 18:18:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.04.2016.18.18.32_SIWZ_-_usA_ugi_geodezyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-11 18:18:32 65 razy