Budowa drogi do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn - Miętno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.03.2016.11.15.50_OWZ_droga_do_obszaru_bip.pdf 2016-03-16 11:15:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.03.2016.11.15.50_SIWZ_16_03_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 11:15:50 141 razy
2 16.03.2016.11.16.06_Zalaczniki_wersja_edytowalna.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 11:16:06 116 razy
3 16.03.2016.11.16.16_Przedmiar_robot_-_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 11:16:16 264 razy
4 16.03.2016.11.16.28_Przedmiar_robot_-sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 11:16:28 162 razy
5 dokumentacja_-_droga_wojcieszyn_-_mietno.rar Po terminie otwarcia ofert 2016-03-16 11:16:36 179 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.03.2016.09.49.31_271.2.2016_Wyjasnienia_20160325.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-03-25 09:49:31
Wynik postępowania
1 08.04.2016.11.33.47_Zawiadomienie_o_wyborzeOfert_bip.pdf 2016-04-08 11:33:47
Udzielenie zamówienia
1 26.04.2016.12.44.27_OZU_droga_do_strefy_bip.pdf 2016-04-26 12:44:27