Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.02.2016.09.13.13_ogloszenie.pdf 2016-02-18 09:13:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.02.2016.09.13.13_siwz.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-02-18 09:13:13 90 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.02.2016.08.31.48_wyjasnienie1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-25 08:31:48
2 24.02.2016.20.41.03_wyjasnienia2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-24 20:41:03
Wynik postępowania
1 04.03.2016.08.50.41_wynik_postA_powania.pdf 2016-03-04 08:50:41
2 16.03.2016.12.53.29_WyA_onienie_wykonawcy_15-03-2016.pdf 2016-03-16 12:53:29