Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet.pdf 2007-08-02 13:39:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_projekt_zagospodarowanie_jeziora.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-02 13:39:10 84 razy
2 Zagospodarowanie_jeziora.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-02 13:39:41 85 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modefikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-10 10:04:08
2 Wyjasnienia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-08-10 10:56:08
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2007-08-29 13:54:31