Budowa parkingów przy Przedszkolu nr 4 ul. Kościuszki w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.01.2016.10.28.38_Ogloszenie_UZP_Przedszkole_-BIP.pdf 2016-01-20 10:28:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_parkingi_przy_przedszlolu_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 205 razy
2 stwior_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 78 razy
3 stwior_roboty_drogowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 126 razy
4 decyzja_budowa_parkingow_przy_przedszkolu_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 405 razy
5 projekt_stalej_organizacji_ruchu.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 83 razy
6 decyzja_przebudowa_zjazdu_przy_przedszkolu_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 101 razy
7 projekt_budowlany_budowa_prakingow_przy_przedszkolu_nr_4.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 119 razy
8 projekt_zjazdu.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 83 razy
9 projekt_tymczasowej_organizacji_ruchu.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 86 razy
10 decyzja_o_wycince_drzew_przy_przedszkolu_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 623 razy
11 przedmiar_rob?t_-_przedszkole.rds.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:28:38 3 razy
12 20.01.2016.10.30.12_Przedmiar_robot_-_Przedszkole.rds.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-20 10:30:12 140 razy
13 25.01.2016.11.57.49_Formularze_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-25 11:57:49 58 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.02.2016.07.58.06_Pytania_i_odpowiedzi_do_przetargu_IiR.271.1.2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-03 07:58:06
Wynik postępowania
1 23.02.2016.09.27.34_Informacja_o_wyborze_oferty_parkingi_przedszkole_BIP.pdf 2016-02-23 09:27:34
Udzielenie zamówienia
1 04.03.2016.12.34.02_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_BIP.pdf 2016-03-04 12:34:02