Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2015/2016 cz 2, 3, 5, 6

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.11.2015.09.43.25_ogA_oszenie_2.doc 2015-11-20 09:43:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.11.2015.09.43.25_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-11-20 09:43:25 91 razy
Wynik postępowania
1 14.12.2015.11.12.12_zawiadomienie_bip.doc 2015-12-14 11:12:12
Udzielenie zamówienia
1 14.01.2016.12.30.47_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_2.doc 2016-01-14 12:30:47