Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2015/2016

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.10.2015.10.57.40_ogA_oszenie_o__przetargu.doc 2015-10-22 10:57:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.10.2015.10.57.40_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-22 10:57:40 134 razy
Wynik postępowania
1 19.11.2015.13.56.03_zawiadomienie_cz_1_i_4.doc 2015-11-19 13:56:03
2 19.11.2015.13.56.08_Zawiadomienie_cz_2.doc 2015-11-19 13:56:08
3 19.11.2015.13.56.13_Zawiadomienie_cz_3.doc 2015-11-19 13:56:13
4 19.11.2015.13.56.19_Zawiadomienie_cz_5.doc 2015-11-19 13:56:19
5 19.11.2015.13.56.27_Zawiadomienie_cz_6.doc 2015-11-19 13:56:27
6 14.01.2016.12.28.27_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-01-14 12:28:27
Udzielenie zamówienia
1 14.01.2016.12.28.27_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2016-01-14 12:28:27