Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 utrzymanie_drog_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2007-07-10 12:38:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 utrzymanie_drog_formularz_do_sprawdzenia_ceny.xls Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:39:14 80 razy
2 utrzymanie_drog_przedmiar_remont_czastkowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:39:29 84 razy
3 utrzymanie_drog_przedmiar_roboty_utrzymaniowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:39:46 79 razy
4 utrzymanie_drog_specyfikacja_istotnych_waronkow_zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:40:05 86 razy
5 utrzymanie_drog_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:40:31 75 razy
6 utrzymanie_drog_specyfikacje_techniczne_str._tytul..pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-07-10 12:40:43 70 razy
Wynik postępowania
1 utrzymanie_drog_uniewaznienie_postepowania.pdf 2007-08-22 09:20:38