Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie w tym odcinka sieci w ramach budowy RZGO

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.10.2015.14.13.06_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-10-09 14:13:06
2 22.10.2015.16.24.58_OgA_oszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-10-22 16:24:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.10.2015.14.13.06_siwz_z_zalacznikami.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 14:13:06 260 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.10.2015.16.24.58_Informacja_o_zmianie_SIWZ,_ogloszenia_i_terminie_skladania_ofert.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-22 16:24:58
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 22.10.2015.16.24.58_OgA_oszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2015-10-22 16:24:58
Wynik postępowania
1 10.11.2015.15.30.34_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-11-10 15:30:34