Dostawę tablic multimedialnych do szkół, na potrzeby projektu "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.10.2015.15.59.56_bzp0.portal.uzp.gov.pl_index.php_ogloszenie_show_pozycja_259930_rok_2015-10-02.pdf 2015-10-02 15:59:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.10.2015.15.59.56_SIWZ_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-02 15:59:56 216 razy
2 02.10.2015.16.00.04_Oferta_-_zaA_._1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2015-10-02 16:00:04 181 razy
3 02.10.2015.16.00.11_oA_wiadczeniez,_zaA_.2,.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-02 16:00:11 176 razy
4 02.10.2015.16.00.16_oA_wiadczeniez,_zaA_.3,.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-02 16:00:16 180 razy
5 02.10.2015.16.00.23_oA_wiadczeniez,_zaA_.4,.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-02 16:00:23 181 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 08.10.2015.14.26.47_DOC151008-001.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 14:26:47
2 09.10.2015.14.10.16_Oferta_zalacznik_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 14:10:16
3 09.10.2015.14.28.56_wyjasnienie_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-10-09 14:28:56
Wynik postępowania
1 22.10.2015.10.56.18_wybor_tablice.pdf 2015-10-22 10:56:18