Budowa drogi wewnątrzosiedlowej wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolu Nr 3 zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.08.2015.08.28.07_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2015-08-28 08:28:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.08.2015.08.28.07_SIWZ_droga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:28:07 138 razy
2 organizacja_ruchu_stala.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 109 razy
3 st_drogi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 110 razy
4 pb_droga,_parkingi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 182 razy
5 pb_zjazd.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 109 razy
6 czasowa_org_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 111 razy
7 st_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 108 razy
8 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 131 razy
9 st_elektryka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-28 08:47:31 128 razy
Wynik postępowania
1 17.09.2015.11.18.02_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_BIP.pdf 2015-09-17 11:18:02