DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.07.2015.13.07.47_ogloszenie.doc 2015-07-29 13:07:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.07.2015.13.07.47_SIWZ_Goleniow_Radowo.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 13:07:47 117 razy
2 29.07.2015.13.08.26_zalaczniki_od_1_do_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 13:08:26 114 razy
Wynik postępowania
1 24.08.2015.09.41.05_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2015-08-24 09:41:05
Udzielenie zamówienia
1 11.09.2015.15.31.24_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2015-09-11 15:31:24