DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWOGARD

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.07.2015.12.28.25_ogloszenie.doc 2015-07-29 12:28:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.07.2015.12.28.25_SIWZ_gmina_Nowogard_VII_czesci.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 12:28:25 115 razy
2 29.07.2015.12.28.37_zalaczniki_od_1_do_14.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-29 12:28:37 105 razy
Wynik postępowania
1 27.08.2015.08.40.54_informacja.rar 2015-08-27 08:40:54
Udzielenie zamówienia
1 11.09.2015.15.29.02_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2015-09-11 15:29:02