Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej w mieście i na terenie gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.07.2015.11.48.15_ogloszenie.doc 2015-07-28 11:48:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.07.2015.11.48.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-28 11:48:15 139 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.08.2015.11.38.36_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-08-13 11:38:36
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07.08.2015.12.09.28_termin.pdf 2015-08-07 12:09:28
Wynik postępowania
1 21.08.2015.09.57.50_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2015-08-21 09:57:50
Udzielenie zamówienia
1 04.09.2015.15.40.19_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.doc 2015-09-04 15:40:19