Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap V.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.07.2015.13.58.45_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2015-07-17 13:58:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.07.2015.13.58.45_SIWZ_kd_V_2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-17 13:58:45 132 razy
2 17.07.2015.13.59.00_Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-17 13:59:00 457 razy
3 17.07.2015.13.59.07_Kazimierza_Wielkiego_deszczA_wka_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-17 13:59:07 130 razy
4 17.07.2015.13.59.12_Kazimierza_Wielkiego_deszczA_wka_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-17 13:59:12 142 razy
5 17.07.2015.13.59.53_Projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-07-17 13:59:53 122 razy
Wynik postępowania
1 07.08.2015.12.14.49_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2015-08-07 12:14:49