Wyłonienie kadry zarządzającej do realizacji projektu p.n. "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.07.2015.15.16.57_ogA_oszenie.doc 2015-07-14 15:16:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2015.07.56.43_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:56:43 39 razy
2 15.07.2015.07.56.52_zal._1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:56:52 35 razy
3 15.07.2015.07.57.03_zal2_oswiadczenie_art_22.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:03 37 razy
4 15.07.2015.07.57.13_zal3_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:13 38 razy
5 15.07.2015.07.57.25_zal4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:25 34 razy
6 15.07.2015.07.57.34_zal_5_wykaz_uslug.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:34 36 razy
7 15.07.2015.07.57.43_zal_6.rtf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:43 35 razy
8 15.07.2015.07.57.51_zal_7_umowa.rtf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:51 46 razy
9 15.07.2015.07.57.59_zal_8.rtf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 07:57:59 38 razy
Wynik postępowania
1 30.07.2015.09.15.55_wynik_postepowania_kadra_zarzadzajaca.pdf 2015-07-30 09:15:56
Udzielenie zamówienia
1 27.08.2015.08.42.25_uzdielenie_zamA_wienia.rar 2015-08-27 08:42:25